Wednesday, October 31, 2007

ismer #5

itte møye om og men:

1. Abolisjonisme
2. Absentisme
3. Absolutisme
4. Aforisme
5. Afroditisme
6. Agnostisisme
7. Akademisme
8. Aktivitisme
9. Albinisme
10. Algolagnisme
11. Alkoholisme
12. Alpinisme
13. Altruisme
14. Amerikanisme
15. Anabolisme
16. Analfabetisme
17. Anarkisme
18. Aneurisme
19. Anglisisme
20. Antiamerikanisme
21. Antiurbanisme
22. Animalisme
23. Animisme
24. Antagonisme
25. Antisemittisme
26. Antiviviseksjonisme
27. Antropomorfisme
28. Antropoteisme
29. Arianisme
30. Aristokatisme
31. Arkadianisme
32. Arkaisme
33. Astigmatisme
34. Ateisme
35. Atomisme
36. Atticisme
37. Autisme
38. Automatisme
39. Autropotisme
40. Avantgardisme
41. Barhodisme
42. Behaviorisme
43. Biblisisme
44. Botanisme
45. Botulisme
46. Brutalisme
47. Buddhisme
48. Dadaisme
49. Danisme
50. Darwinisme
51. Deduksjonisme
52. Deformisme
53. Dekonstruktivisme
54. Desentralisme
55. Desisjonisme
56. Determinisme
57. Diabolisme
58. Divisjonisme
59. Donaldisme
60. Dualisme
61. Dysmorfisme

62. Egoisme
63. Eklektisisme
64. Ekshibisjonisme
65. Eksistensialisme
66. Eksotisme
67. Ekspressionisme
68. Ekstremisme
69. Ekstremturisme
70. Empirisme
71. Eurosentrisme
72. evangelisme
73. Fanatisme
74. Fascisme
75. Fatalisme
76. Fauvisme
77. Feminisme
78. Fiksjonalisme
79. Freudianisme
80. Fundamentalisme
81. Funksjonalisme
82. Futurisme
83. Føydalisme
84. Georgisme
85. Gigantifiksjonisme
86. Giverorganisme
87. Gnostisisme
88. Gotisisme
89. Hedonisme
90. Hepotisme
91. Hinduisme
92. Historisme
93. Holisme
94. Hooliganisme
95. Humanisme
96. Hydrotropisme
97. Hyloformisme
98. Hylozoisme
99. Hyperaldosteronisme
100. Hypernorvagisme
101. Idealisme
102. Idiotisme
103. Immaterialisme
104. Imperialisme
105. Impressionisme
106. Indisme
107. Individualisme
108. Induksjonisme
109. Infantilisme
110. Intellektualisme
111. Interakjsonisme
112. Internasjonalisme
113. Invensjonisme
114. Irrasjonalisme
115. islamisme
116. jucheisme
117. Judaisme

118. Kannibalisme
119. Katekisme
120. Katolisme
121. Kapitalisme
122. Kinetisme
123. Klassisisme
124. Koffeinisme
125. Kommersialisme
126. Kommunisme
127. Konformisme
128. Konfusianisme
129. Konservatisme
130. Konstruktivisme
131. Korporatisme
132. Kreasjonisme
133. Kretinisme
134. Kubisme
135. Laicisme
136. Liberalisme
137. Logisisme
138. Magnetisme
139. Manierisme
140. Manisme
141. Maoisme
142. Marxisme
143. Masochisme
144. Materialisme
145. Matriarkisme
146. Mekanisme
147. Melanisme
148. Mentalisme
149. Metabolisme
150. Metarasjonalisme
151. Mikroorganisme
152. Militarisme
153. Millentarisme
154. Minimalisme
155. Modalisme
156. Modernisme
157. Monarkisme
158. Monetarisme
159. Monopsykisme
160. Monoteisme
161. Moralisme
162. Morfinisme
163. Muskelrevmatisme
164. mystisisme
165. Naivisme
166. Narsissisme
167. Nasjonalisme
168. Nasjonalsosialisme
169. Naturalisme
170. Nazisme
171. Neodadaisme
172. Neokubisme
173. Neologisme
174. Neoplastisisme
175. Nepotisme
176. Nihilisme
177. Nominalisme
178. Noraisme
179. Norvagisme
180. Nudisme
181. Nyplatonisme
182. Nyrasjonalisme
183. Objektivisme
184. Opportunisme
185. Optimisme
186. Orfisme
187. Organisme
188. Palladianisme
189. Panteisme…kan dette vær solidaritetsklassen på Fredtun anno 06-07?
190. Parallellisme
191. Parasittisme
192. Parlamentarisme
193. Pasifisme
194. Patriarkisme
195. Perfeksjonisme
196. Perspektivisme
197. Pessimisme
198. Pietisme
199. Platonisme
200. Pointillisme
201. Polyteisme
202. Populisme
203. Poussinisme
204. Pragmatisme
205. Prekolumbianisme
206. Primitivisme
207. Prisme
208. Privatbilisme
209. Proletarisme
210. Proteksjonisme
211. Protestantisme
212. Protoklassisisme
213. Purisme
214. Rasisme
215. Rasjonalisme
216. Ravisme
217. Realisme
218. Reduksjonisme
219. Reformisme
220. Regionalisme
221. Relativisme
222. Reservasjonisme
223. Rettspositivisme
224. Revmatisme
225. Romturisme
226. Rubenisme
227. Sadisme
228. Satanisme
229. Semittisme
230. Sentralisme
231. Shintoisme
232. Sionisme
233. Sjokoholisme (Hanna Nordbø)
234. Skandinavisme
235. Skeptisisme
236. Skyskraperisme
237. Snillisme
238. Sofisme
239. Solipsisme
240. Sosialdarwinisme
241. Sosialliberalisme
242. Sosialisme
243. Spiritisme
244. Spontanisme
245. Stalinisme
246. Stilpluralisme
247. Stoisisme
248. Strukturalisme
249. Strukturisme
250. Subjektivisme
251. Sublimisme
252. Superrealisme
253. Suprematisme
254. Surrealisme
255. Syklisme (familien til Benedikte)
256. Synkronisme
257. Tachisme
258. Tarotisme
259. Teknoisme
260. Totalitarisme
261. Tubisme
262. Turisme
263. Universalisme
264. universisme
265. Urbanisme
266. Usonianisme
267. Utilitarisme
268. Vandalisme
269. Viktorianisme
270. Visualisme
271. Voldsfanatisme
272. Voluntarisme

273. Zenisme

274. Økoisme


(takk te alle trofaste og tilfeldige hjelpere!)

Thursday, June 22, 2006

isme # 1

1. Abolisjonisme
2. Absentisme
3. Absolutisme
4. Afroditisme
5. Agnostisisme
6. Aktivitisme
7. Albinisme
8. Algolagnisme
9. Alkoholisme
10. Alpinisme
11. Altruisme
12. Amerikanisme
13. Anabolisme
14. Analfabetisme
15. Anarkisme
16. Anglisisme
17. antiamerikanisme
18. Animisme
19. Antagonisme
20. Antisemittisme
21. Antiviviseksjonisme
22. Antropomorfisme
23. Antropoteisme
24. Arianisme
25. Aristokatisme
26. Arkaisme
27. Astigmatisme
28. Ateisme
29. Atomisme
30. Atticisme
31. Autisme
32. Automatisme
33. Autropotisme
34. Avantgardisme

35. Behaviorisme
36. Botulisme
37. Buddhisme

38. Dadaisme
39. Determinisme
40. Divisjonisme
41. Donaldisme
42. Dysmorfisme

43. Egoisme
44. eksibisjonisme
45. Eksistensialisme
46. Ekspressionisme
47. Eurosentrisme

48. Fascisme
49. Fauvisme
50. Fiksjonalisme
51. Fundamentalisme
52. Funksjonalisme
53. Futurisme
54. Føydalisme

55. gigantifiksjonisme
56. Giverorganisme

57. hepotisme
58. hinduisme
59. Historisme
60. Humanisme
61. Hydrotropisme
62. Hyloformisme
63. Hylozoisme
64. Hyperaldosteronisme

65. Idealisme
66. Idiotisme
67. Immaterialisme
68. Imperialisme
69. Impressionisme
70. Individualisme
71. Infantilisme
72. Intellektualisme
73. Interakjsonisme
74. Internasjonalisme

75. Judaisme

76. Kannibalisme
77. Katekisme
78. Katolisme
79. Kapitalisme
80. Kinetisme
81. Klassisisme
82. Kommunisme
83. Konformisme
84. Konservatisme
85. Konstruktivisme
86. Kreasjonisme
87. Kubisme

88. Liberalisme
89. Logisisme

90. Marxisme
91. Materialisme
92. Matriarkisme
93. Melanisme
94. Mentalisme
95. Mikroorganisme
96. Militarisme
97. Millentarisme
98. Minimalisme
99. Modalisme
100. Modernisme
101. Monarkisme
102. Monetarisme
103. Monopsykisme
104. Monoteisme
105. Moralisme

106. Naivisme
107. Nasjonalisme
108. Naturalisme
109. Nazisme
110. Neoplastisisme
111. Nihilisme
112. Nudisme

113. Objektivisme
114. Opportunisme
115. Optimisme
116. Orfisme
117. Organisme

118. Panteisme
119. Parasittisme
120. Parlamentarisme
121. Patriarkisme
122. Perfeksjonisme
123. Pasifisme
124. Pessimisme
125. Platonisme
126. Pointillisme
127. Polyteisme
128. Primitivisme
129. Prisme
130. Proteksjonisme
131. Purisme

132. Rasisme
133. Realisme
134. Relativisme
135. Revmatisme

136. Satanisme
137. Semittisme
138. Sionisme
139. Skandinavisme
140. Sofisme
141. Solipsisme
142. Sosialdarwinisme
143. Sosialliberalisme
144. Sosialisme
145. Spiritisme
146. Spontanisme
147. Stoisisme
148. Strukturisme
149. Subjektivisme
150. Surrealisme

151. Tachisme
152. Turisme

153. Urbanisme
154. Utilitarisme